Jedním z míst je americký Texas. Ve městě Ennis se v květnu uskuteční 50. ročník hudebního festivalu National Polka Festival, kterého se zúčastní i soubor Konzervatoře Pardubice. „Krajané se hrdě hlásí k odkazu předků a Texas patří mezi místa, kde je krajanská spolková aktivita nejsilnější. National Polka Festival patří ve Spojených státech mezi největší a nejpopulárnější, chodí tam až 50 tisíc lidí,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Během cesty chce kraj jednat se spolky o spolupráci nejen na úrovni hudebních a tanečních souborů. „Jsme domluveni na vystoupeních, která budou mít krajani v Pardubickém kraji během oslav vzniku Československa,“ dodal hejtman. Ačkoliv mnoho krajanů z Texasu už česky nemluví, písně v mateřském jazyce se stále učí.

Pardubický kraj také spolupracuje se Spolkem T. G. Masaryka v Užhorodě, který udržuje odkaz první republiky na Zakarpatí.