„Podpoří tak celosvětový projekt Světlo pro AIDS – International AIDS Candlelight Memorial 2017, jehož 4. ročník připravuje Česká společnost AIDS pomoc a k němuž se připojuje i Zdravotní ústav Ústí nad Labem, který aktivity na poli prevence HIV či AIDS vyvíjí již mnoho let," uvedl mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana.

Projekt Světlo pro AIDS je jednou ze dvou mezinárodních kampaní v oblasti HIV a AIDS. První ročník se uskutečnil už v roce 1983, kdy ještě nebyla známá příčina AIDS a kdy bylo zaznamenáno jen několik tisíc úmrtí. Dnem Světla pro AIDS je tradičně třetí květnová neděle – letos tedy neděle 21. května.

„V tento den jsou pořádány preventivní a osvětové akce, letošní motto projektu je Ukončeme AIDS společně. Při vzpomínkovém dni na oběti nemoci AIDS chceme symbolicky upozornit na problém HIV a AIDS a dalšími aktivitami následně zvyšovat povědomí o problému, s důrazem na prevenci," uvedla Daniela Fránová, koordinátorka prevence HIV/AIDS Zdravotního ústavu Ústí nad Labem.