K tomuto trendu se připojila i společnost VAK Chrudim, která je majitelem vodárenské infrastruktury zásobující vodou více než 85 tisíc obyvatel převážně v okresu Chrudim, ale díky napojení na Vodárenskou soustavu východních Čech (VSVČ) je schopna zásobovat pitnou vodou dalších přibližně milion obyvatel na Pardubicku a Královéhradecku.

„Podobný přebytek pitné vody je v oblasti Náchodska, proto odběratelé napojení na VSVČ nemusí mít obavy z nedostatku pitné vody,“ vysvětluje Ivo Doskočil, prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim.

Jednání s obcemi

Představenstvo, členové dozorčí rady i vedení společnosti VAK Chrudim jsou podle Ivo Doskočila připraveni přizpůsobit se současným požadavkům. Proto průběžně jednají se svými partnery v rámci VSVČ a zástupci společnosti VAK Havlíčkův Brod – tedy společnostmi, které vzájemně spolupracují při zásobení obyvatelstva pitnou vodou. „Současně probíhají jednání s obcemi, které vlastní a provozují zdroje pitné vody samostatně, přičemž jejich vydatnost postupně klesá. S vědomím možných problémů začínají jejich zástupci jednat o náhradním zásobování a napojení na stávající vodárenskou soustavu, která je ve správě společnosti VAK Chrudim,“ pokračuje Ivo Doskočil.

U zrodu asociace

Společnost VaK Chrudim je v současnosti z 99,9% vlastněna obcemi. „To nám umožňuje žádat o dotace na budování nových vodních zdrojů, rekonstrukce a zkapacitnění stávajících úpraven vody. Jako zcela nová je diskutována možnost získání dotací na rekonstrukce stávajících přivaděčů (v rámci VSVČ) nebo vytváření nových vodárenských soustav,“ doplnil Ivo Doskočil.

Dokladem těsné spolupráce VaKu Chrudim s dalšími partnery je rovněž skutečnost, že se chrudimská společnost stala jedním z devíti zakládajících členů Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, která byla ustanovena 11. září letošního roku v Praze.

Mezi úkoly nové asociace patří například zajišťování dostatečné kapacity vodárenské infrastruktury a kvality pitné vody i s ohledem na její budoucí potřebu nebo obnova a rozvoj páteřní infrastruktury, zajišťování financování rozvoje, výstavby, oprav a obnovy páteřní infrastruktury ze soukromých i veřejných zdrojů. Úkolem asociace je rovněž koncepční a komplexní řešení budoucích problémů spojených s klimatickými změnami a demografickým vývojem či ochrana zdrojů pitné vody a bezpečnosti vodárenské infrastruktury.