„Jsou to vesměs knihovny, které se stávají centrem kulturního dění v obci. Kromě své běžné agendy organizují například příjemná setkávání všech generací a připravují různá kulturní vystoupení. Obec Mrákotín za to získala ocenění v soutěži Vesnice roku a bude se ucházet o další body v celostátním kole. Dalších pět obcí chceme ocenit z krajské úrovně,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu. Jedná se o knihovny v Chroustovicích,  Nasavrkách, Proseči, Rosicích a v Trhové Kamenici.   (tz)