„Proti vyhlášené veřejné zakázce byly v poslední možný den pro podání přihlášek podány námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ potvrdil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Podle radního Kortyše bylo podaných námitek hned několik. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se však zabývá pouze dvěma případy. „Jedním je požadavek Pardubického kraje na bankovní záruku poskytnutou výhradně bankou na území ČR a s licencí České národní banky, jež se společnostem zdá diskriminační. Druhý případ představuje stanovení kategorií autobusů, co se týče jejich rozměrů, což údajně vytváří bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže,“ přiblížil Michal Kortyš.

Ze šesti zájemců uspěli dva

Námitky podaly společnosti Arriva Morava a Toms Transport. Ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo šest zájemců o provozování regionální autobusové dopravy, uspěly společnosti Arriva východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí. První z nich získala kontrakt na dopravní obslužnost na Chrudimsku a Přeloučsku. Orlickoústecká ČSAD, které je součástí koncernu ICOM Transportation, v ostatních částech Pardubického kraje. Území kraje bylo pro účely výběrového řízení rozděleno do osmi oblastí.

„Již jsme proti rozhodnutí ÚOHS podali rozklad, jelikož jsme přesvědčeni, že jsme v žádném případě hospodářskou soutěž neporušili a nikoho nediskriminovali. Celé výběrové řízení bylo svěřeno firmě, která se řízeními zabývá, abychom neudělali žádnou chybu,“ nastínil postup kraje náměstek Kortyš.

Na tom, že neúspěšní uchazeči napadli výsledek výběrového řízení u antimonopolního úřadu, není nic překvapivého. Ve hře je kontrakt za téměř sedm miliard korun.

Kraj má smlouvy do konce června

„Našim cílem bylo vybrat autobusové dopravce, kteří budou poskytovat služby ve veřejné linkové osobní dopravě od poloviny letošního roku. Pardubický kraj jsme rozdělili do osmi oblastí, u kterých jsme jednoznačně nadefinovali počet autobusů v různých kategoriích, jízdní řády, jež je dopravce povinen akceptovat a další požadavky,“ vysvětluje Michal Kortyš.

Smlouvy se stávajícími dopravci má Pardubický kraj uzavřené do konce června. Poté měli provozování regionální autobusové dopravy převzít noví dopravci. Už nyní je ale jasné, že se to nestihne. „Děláme vše, abychom cestujícím i nadále zachovali potřebný servis. Oslovíme možné dopravce k zajištění obsluhy mezidobí, než se věc podaří vyřešit. Cestující se tak jednoznačně nemusí bát o autobusovou dopravu v našem kraji,“ ujišťuje radní Kortyš.