Součástí výcviku bylo ovládání motorových člunů, technická pomoc převrácené kanoi a plachetnici, tažení plavidel a záchrana tonoucích za pomocí člunu.

„Mimo vodu pak všichni účastníci kurzu nacvičovali ošetření různých poranění a úrazů, vyproštění z těžko přístupných míst a transport ve dne i v noci za tmy. Z teorie pak proběhla psychologická příprava, postupy vyšetření, používání motorových člunů a nového vybavení, zakoupeného z loňských grantů a dotací," uvádí předseda vodních záchranářů v Seči Lukáš Jambor.

Výcviku se účastnilo 18 členů z tohoto sdružení a dva z pobočného spolku v Jablonci nad Nisou.