„Hlášený výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků z Irska, Spojeného Království a Německa představuje významné riziko zanesení viru do chovů drůbeže. V Evropě byla potvrzena i ohniska nízce patogenní chřipky způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na vysoce patogenní chřipku,“ varují veterináři.

Chovatelé by měli kontrolovat zdravotní stav drůbeže a věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti a prevenci chovů. Naposledy prošla evropskými zeměmi vlna nákazy na přelomu roku 2016/217.