Velikonoční neděle, která letos připadá na konec března, je nazývána Neděle všech nedělí. Z prázdného Ježíšova hrobu zazněl hlas k ženám, které sem přišly:„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen !" Přijetí této klíčové pravdy křesťanství člověka osvobozuje. Ježíš hlásal osvobození člověka v tom nejširším slova smyslu. První hlasatelé tohoto evangelia si byli vědomi velké náročnosti pravdy o zmrtvýchvstání. Ona přesahuje běžnou lidskou zkušenost. I apoštolové zprvu pochybovali o pravdivosti této zvěsti.

Bohumil Šitavanc, katolický kněz z Krouny.

Málokterá pravda víry je proto v bibli tak okomentována jako právě tato. Apoštol Pavel ve svém dopise do Korintu píše:„Ježíš se zjevil více než pěti stům bratřím najednou, většina z nich dosud žije". Poselství Velké noci (noc mezi Bílou sobotou a Nedělí velikonoční ) je pilířem křesťanství. Na něm stojí naše naděje, že smrtí těla nekončí naše osobní existence. To velmi posiluje.

Tato naděje například posilovala i umlčovaného českého básníka Jana Zahradníčka ve vězeňské kobce padesátých let minulého století. Napsal tam jednu z nejkrásnějších básnických sbírek Dům strach. Ve sbírce je báseň nazvaná Velikonoční:„Ty vykročíš svoboden, z hrobu své kobky ven, na ten hlas: Lazare, veni forás !" (Lazare, pojď ven).

Bohumil Šitavanc, katolický kněz