Letošní novinka je přínosná i pro zaměstnavatele. Pokud nezaměstnaní odpracují alespoň 30 hodin měsíčně, zvýší se jim příspěvek na živobytí o 605 korun. V případě, že ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel, například seniory nebo osoby se zdravotním postižením, dávka naopak po šesti měsících neaktivity poklesne.

O přesných pravidlech veřejné služby je možné se informovat na pobočce úřadu práce.