„Vnímáme to jako zásadní problém. Registrační systém neumožňuje přihlašování skupin, které nutně potřebujeme naočkovat. Žádali jsme, aby byly do systému postupně dodávány další skupiny obyvatel, nejenom podle věkového kritéria, ale i podle profesí,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Přednostně by podle hejtmana měli být naočkování lidé patřící do kritické infrastruktury státu, jako jsou zaměstnanci veřejné dopravy, elektráren, tepláren, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod, bez kterých se každodenní život v kraji jednoduše neobejde.

V Pardubickém kraji funguje aktuálně pět vakcinačních míst – v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Fronty na očkování jsou přitom jen v krajském městě a Ústí. „Jinde není žádná fronta na očkování. Přestože vakcinační dávky v omezené míře máme k dispozici, tak očkovací místa nejedou na plný výkon,“ řekl hejtman.

V Pardubicích čeká na očkování aktuálně zhruba tisícovka lidí, denně se jejich počet snižuje asi o 150. Naopak v Litomyšli čekají pouze dva a ve Svitavách dokonce jen jeden registrovaný.

Kromě pracovníků kritické infrastruktury se podle Netolického zapomíná i na starosty. „V obcích sehrávají mimořádně důležitou úlohu a ve strategii se bohužel neobjevili. Dohodli jsme se, že bez ohledu na to, jaká je připravenost státu, nebudeme spoléhat jenom na registrační systém, ale budeme tyto skupiny postupně oslovovat v rámci volných kapacit,“ dodal hejtman.

Krajská samospráva tak chce očkovat vybrané skupiny obyvatel i mimo registrační systém. „Ministerstvo zdravotnictví je schopno zařadit kritickou infrastrukturu státu do systému nejdřív za 14 dní. Považujeme to za strašně dlouhé období, ze které může proběhnout vakcinace u spousty lidí, kteří na ni čekají,“ zdůvodnil Netolický.

Aby byla kapacita vakcinačních center v kraji lépe využita, připravila samospráva mapovou aplikaci, která ukazuje vytíženost jednotlivých očkovacích míst. Podle barvy na semaforu lidé zjistí, kde mají větší šanci přijít dříve na řadu. „Zelená barva znamená, že termín očkování získáte do 24 hodin, oranžová do 72 hodin a červená nejdříve za 72 hodin. Systém se bude každý den v deset hodin aktualizovat. Mapa bude doplňována postupně o další vakcinační místa,“ popsal hejtman.

ZA HRANICEMI KRAJE

V Pardubickém kraji bylo doposud podáno přibližně 18 tisíc vakcinačních dávek, proočkovanost je však vyšší. První dávku dostalo více než 20 tisíc osob. Očkovat se nechali za hranicemi kraje, nejčastěji v Hradci Králové, ale i v Olomouckém, Jihomoravském nebo Středočeském kraji.

Ke konci se blíží očkování seniorů nad 80 let. „Ti, kteří měli zájem, budou do týdne proočkováni. Zdravotníci, kteří chtěli, jsou naočkovaní. Ti, kteří aktuálně čekají na termín, byli počátkem ledna osloveni, ale odmítli. Nyní už nemohou být očkování mimo rezervační systém a musí počkat na nový termín,“ vysvětlil hejtman.

Problém je i v tom, že část registrovaných nakonec k očkování vůbec nepřijde. Jejich dávku tak dostanou ti, kteří „čekají na telefonu“. „Vakcíny nám zůstávají. Lidé se přihlásí a bohužel nedojdou. Než, aby se látka musela vyhodit, je lepší, aby byl naočkován prakticky kdokoliv,“ dodal Netolický.

Minulý týden nepřišlo na vakcinaci v jeden den 40 lidí, což představuje plných 20 procent očkovací kapacity. Nárůst nakažených covidem v Pardubickém kraji je za poslední dny enormní. Za středu přibylo 700 nových případů. Hospitalizováno je aktuálně 373 nemocných. Rychle mizející počet lůžek řeší samospráva překládáním necovidových pacientů do jiných krajských zdravotnických zařízení.

„V Nemocnicích Pardubického kraje překládáme 55 lidí týdně z akutní do následné péče. Toto číslo stoupá přibližně o pět pacientů týdně. Předpokládáme, že v příštích dnech by se ale měla kapacita hospitalizovaných zvýšit až o 40 procent. I u nás převažuje britská mutace, která je mnohem delší na hospitalizaci a je závažnější,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Samospráva chce proto od příštího týdne další, už šestadvacáté covidové oddělení. Celková kapacita tím vzroste na 220 covidových lůžek.