Město začalo spolupracovat s organizací „Sázíme stromy“, která propojuje firmy, obce a dobrovolníky a společně vrací kvalitní zeleň na místa, kde je to nejvíce potřeba.

„Jedna z dalších etap, na které se může podílet i veřejnost, je obnova sadu - štěpnice v nyní nevyužívaných partiích ve východní části, kde by byla možná výsadba původních krajových odrůd ovocných stromů podle původního plánu z roku 1905,“ uvádí vedoucí Městského muzea Chrast Jitka Bohuňková.

Pracovní skupina složená z dendrologů, památkářů i zástupců města vytvořila schéma výsadby jednotlivých stromů s ohledem na jejich barvu, výšku i následnou péči. Nyní přišel čas je vysadit.

„Pokud se chcete na obnově sadu podílet, přijďte v sobotu 4. listopadu ve 13 hodin k bráně zahrady z ulice Boženy Němcové v Chrasti a zasaďte si vlastní strom. Sázet mohou jednotlivci, spolky, rodiny, zkrátka kdokoliv s nadšením. Vše potřebné bude k dispozici na místě - sadební materiál, nářadí, kůly a pomocný materiál).

Teoretická příprava, ukázka techniky sázení i technická pomoc je zajištěna ve spolupráci se zástupci organizace Sázíme stromy,“ uvádí za hospodářský odbor chrasteckého úřadu Michal Voráč.