Proměna areálu teď umožňuje zákazníkům rychlejší předávku odevzdávaného materiálu. Nové sociální zařízení výrazně vylepší i pracovní a hygienické podmínky zaměstnanců sběrného dvora. Na toaletu si zde ovšem mohou odskočit i samotní zákazníci.

Už na první pohled je zřejmé, že sběrný dvůr se rozšířil zhruba na dvojnásobek své dřívější plochy. „Ve dvoře přibyla zastřešená kontejnerová stání a u příjezdu jsme postavili novou administrativní budovu, před kterou se nachází nová velkotonážní váha. Pořídili jsme rovněž nový vysokozdvižný vozík,“ komentuje změny ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář. „Doplněním dalších kontejnerů a celkovým zvětšením sběrného dvora se zrychlí i jeho obslužnost z pohledu zákazníka, protože do prostoru bude moci najet více vozidel současně,“ pokračuje Zdeněk Kolář.

DRTIČ ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE
Vedle velkotonážní váhy byl areál doplněn také drtičem velkoobjemového odpadu. Jeho robustní kovový buben plný ostrých hrotů se po spuštění stroje zanoří do hlubin zeleně natřeného kontejneru obsahujícího například kusy dřevěného nábytku. Nashromážděný odpad je poté ve chvíli přeměněn v hromadu drti a drobných úlomků. Sběrný dvůr by tak už neměly opouštět kontejnery vyplněné z velké části vzduchem. „Velkotonážní váha nám zase v případě potřeby zajistí dokonalý přehled nejen o hmotnosti nákladů, které do sběrného dvora přijímáme, ale také o váze suroviny, která sběrný dvůr opouští třeba při odvozu na skládku,“ uzavírá Zdeněk Kolář.

Ve sběrném dvoře nechybí ani záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

ÚČET ČINÍ 13 MILIONŮ
Při přestavbě sběrného dvora se původně počítalo s částkou 12 milionů a 200 tisíc korun, avšak konečný účet se vyšplhal na zhruba 13 milionů a 100 tisíc korun. Při budování nových ploch dvora se totiž ukázala nutnost většího zhutnění a zpevnění podkladu kvůli zajištění jeho dostatečné únosnosti.

Provozní doba sběrného dvora v ulici Obce Ležáků je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Vjezd zůstal tam, kde byl, tedy v blízkosti železničních závor. Do budoucna však není technicky vyloučena možnost jeho přesunutí na opačnou stranu areálu. Taková změna by ovšem přicházela v úvahu až po dokončení chrudimského obchvatu, kdy by mělo dojít k vyjmutí ulice Dr. Milady Horákové ze seznamu státních komunikací 1. třídy.