„Odvlhčovala se severní a východní část kostela. Při té příležitosti bylo zachyceno velké množství hrobových celků. Kromě kosterních pozůstatků byly hroby většinou na nálezy chudé,“ popisuje archeoložka Jana Němcová. „V několika z nich se však našly kovové předměty, mezi nimi i benediktinský křížek,“ pokračuje.

Za pozornost stojí, že drobný kovový artefakt vyzvedli archeologové z prázdné hrobové jámy. „Byl to hrob dítěte. Vypadá to na simulovaný pohřeb, ale alternativ je hodně,“ říká Jana Němcová. Jinou, i když méně pravděpodobnou variantou je, že kosterní pozůstatky se vlivem chemického složení půdy zcela rozložily.

Simulované pohřby podle Němcové přicházely ve chvíli, kdy se dítě ztratilo a nebylo nalezeno ani po dlouhé době. „Na dětské hrobové celky jsme narazili při severní zdi kostela, což byl běžný zvyk. Děti, když zemřely, často nebyly pokřtěné, proto byly pochovávány u zdi, aby na ně stékala svěcená voda ze střechy kostela,“ vysvětluje archeoložka Jana Němcová.

Barokní benediktinský křížek patří k nejzajímavějším nálezům z archeologického výzkumu. Na aversu je postava v kněžském rouchu s biskupskou berlou, která symbolizuje sv. Benedikta, na opačné straně řecký kříž. Po obou stranách kovového křížku je řada písmen. Mezi rameny řeckého kříže jsou písmena CSPB, která znamenají: Kříž svatého otce Benedikta (Crux Sancti Patris Benedicti). Na jeho svislém a příčném břevně jsou písmena CSSML a NDSMD (Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux), což v překladu znamená: Svatý kříž, ať je mým světlem, nechť drak (myšleno ďábel) není mým knížetem. Zbytek šestiverší zní: Odstup, Satane, nepokoušej mne marnostmi. Co nabízíš, je zlé. Sám vypij svého jedu.

Jedná se o dvě věty z šestiverší, které je inspirováno biblickou rozmluvou mezi Ježíšem a apoštolem Petrem v Markově evangeliu (Mk 8, 33). Latinské šestiverší, které pochází z bavorského rukopisu z roku 1415, sloužilo jako exorcistická formule při vymítání ďábla.

„Výzkum zatím není vyhodnocený, proto nechceme předbíhat. Kosterní pozůstatky, kterých jsme získali velké množství, hlavně dětských, budeme dávat na antropologický rozbor,“ uzavírá archeoložka.