„Děti dostaly knihy o dopravní výchově a nechyběla sladká odměna. Prvňáci a jejich paní učitelky byli tradičně korunováni korunkami Královských věnných měst,“ sdělila tisková mluvčí města Naděžda Šauerová.

V letošním školním roce nastoupilo do prvních tříd celkem 124 dětí.