Akci pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje a Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Pardubice.

„Tyto konference se v Pardubicích pořádají pravidelně více než třicet roků. Pro 250 učitelů matematiky středních škol všech typů je připraveno více než dvacet přednášek zkušených učitelů vysokých a středních škol. Účastníci konference vyslechnou odborně i metodicky zaměřené přednášky,“ uvedl Josef Kubát z pořádající Jednoty českých matematiků a fyziků.

Učitelé si vyslechnou přednášky s názvy Jak učit finanční matematiku, Geogebra, Funkce na kalkulátoru, Matematická gramotnost, Digitální technologie ve výuce matematiky, Zajímavé partie z matematiky, Jak to učím já a další. Vyslechnou také informace Cermatu o přijímacích a maturitních zkouškách. „Prostor bude dán i pro diskuzi a výměnu zkušeností učitelů,“ uvedl Josef Kubát.