Neprobírala se ovšem jen automobilová doprava, ale například i rozvoj vnitrozemské vodní dopravy nebo připravované a realizované stavby na úseku modernizace dráhy.

Prezentaci měl v rámci konference například i Spolek pro výstavbu D35 a D43. Příspěvek přednesl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který ve svém vystoupení upozornil na problémy s přípravou a komplikace při čerpání evropských fondů na silnice druhé třídy. Mimo jiné zdůraznil, jak je důležité najít systémové řešení při financování oprav. „Silnice nižších tříd opravy nezbytně potřebují bez ohledu na to, jestli je zrovna v čele resortu dopravy či financí Petr, nebo Pavel. I když se to někdy některým představitelům státu špatně vysvětluje, tak silnice nejsou Netolického nebo hejtmanů, ale krajů a hlavně nás všech. A je velmi žádoucí je opravit," prohlásil Martin Netolický.