V níže položené Luži zaznamenaly automatické hlásiče v Novohradce patnácticentimetrový sloupec vody a průtok zhruba 100 litrů za sekundu. V obou případech šlo podle klasifikace společnosti Povodí Labe o nízké průtoky. Situace na Chrudimce splňovala kritéria pro normální stav, avšak ani touto řekou neprotékal nikde ani jeden krychlový metr vody za sekundu.