„Doporučujeme dohlédnout na to, aby vodoměr, který je umístěn v šachtách či nevytápěných částech domu, byl ochráněn vhodným tepelně izolačním materiálem. Vodoměr nejlépe obložte polystyrenovými bloky či izolační minerální vatou. Nezapomeňte také dohlédnout, aby sklepní okna, případně venkovní šachty byly pečlivě uzavřeny bez přístupu studeného venkovního vzduchu,“ uvedla za VS Chrudim, Ilona Stejskalová. Pokud dojde k zamrznutí vodoměru a jeho poškození, náklady na výměnu vodoměru si hradí každý odběratel sám.

Kulturní zařízení dostanou peníze

Pardubice - Více peněz do kultury. Tímto heslem se řídila Rada Pardubického kraje, když svým šesti příspěvkovým organizacím v oblasti kultury „přiklepla“ finance na někdy již dlouho poptávané či požadované potřeby, vybavení a opravy.
„Pro Východočeskou galerii v Pardubicích jsme schválili dovybavení nového výtvarného ateliéru pro veřejnost a zejména pro školy v domě U Jonáše, Východočeské muzeum opraví na pardubickém zámku stříšku takzvaného Arnoštova rondelu a připraví opravu mostku před zámkem. Krajská knihovna při opravě střechy zajistí také ochranu před padajícím sněhem,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, na co půjdou krajské peníze.

Portmoneum získá od kraje finance

Litomyšl - Šest příspěvkových organizací Pardubického kraje v oblasti kultury, mezi nimi i litomyšlské Portmoneum, získalo z rozhodnutí rady finanční pokrytí mnohdy již dlouho poptávaných či požadovaných potřeb, vybavení nebo oprav. „Snažíme se o těsnější propojení s našimi organizacemi v kultuře a z toho také vyplývá, že pro ně chceme vytvářet lepší podmínky, které ve výsledku ocení i návštěvníci,“ uvedl první náměstek hejtmana Roman Línek. „Regionální muzeum v Litomyšli nyní může zmodernizovat fotoateliér a získá soubor původních děl ´váchalovského´ Portmonea,“ dodává Línek. Váchalovo muzeum přešlo do majetku kraje na podzim loňského roku.

Číslo dne: 60
Základní umělecká škola v Hlinsku se chystá na oslavy 60. výročí své existence. Na příští rok jsou naplánovány oslavy a bohatý kulturní program s představením současných i bývalých žáků.