Nový kříž stojí na Šibeničním vrchu

Polička - Důvodem ke zhotovení nového kříže byl špatný stav toho původního. Dřevo bylo napadené hnilobou a hrozilo jeho zřícení. Původní kříž byl postaven v roce 1971. „Kříž vyrobil náš dlouholetý kamarád pracující v městských lesích Marek Schauer. Výroba byla kompletně ruční, hrubé přiřezání kulatiny motorovou pilou, následně hoblování, broušení a kosení hran,“ přiblížil vedoucí odboru lesního hospodářství města Radek Krejčí. Nový kříž je vyroben z jedlové kulatiny, jedlové dřevo dobře odolává klimatickým vlivům. Nově byla provedena i pevná fixace kříže do ocelové patky a ukotvení do betonového lože. Trnový věnec byl přenesen z původního kříže.

Radnice přichází s návrhem rozpočtu

Chrudim - Radní města Chrudim v úterý uvedli, že na semináři koncem listopadu seznámí zastupitele s podrobným návrhem rozpočtu města na rok 2018. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji přes 472 milionů korun. „Návrh je asi o 40 milionů vyšší, než byl rozpočet navrhovaný na rok 2017. Tato skutečnost je dána současným pozitivním ekonomickým vývojem a očekávanými vyššími kapitálovými příjmy, tedy příjmy z prodeje pozemků,“ doplňuje starosta města Petr Řezníček. Prostředky pro odbor investic, které jsou určeny na údržby, opravy a investice do veřejných prostranství, objektů a dalšího majetku města, jsou navrhovány ve výši 98 milionů korun.