Kraj by chtěl v budoucnu od majitele mlýnů odkoupit hlavní historickou budovu a za pomoci evropských fondů ji upravit pro galerijní účely. O podmínkách se zatím jedná, závěrečné slovo bude mít zastupitelstvo Pardubického kraje.

S MAJITELEM JEDNAJÍ O BUDOVĚ U ŘEKY
„Pro kraj je strategické mít budovu pro Východočeskou galerii ve svém vlastnictví, aby nebyla ohrožena budoucnost této instituce a jejích sbírek,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Podle majitele areálu Smetany je spolupráce s krajem pro objekt mlýna to nejlepší. Gočárovy mlýny koupil v minulém roce s cílem tyto objekty zachránit.

„Jednáme o budově u řeky, která má několik pater a z hlediska funkce i z hlediska stavební konstrukce je dobré ji využít k jednomu společnému účelu. Galerie se jeví jako ideální. Zpočátku jsem měl představu spíše dlouhodobého pronájmu, ale pokud se dohodneme na prodeji tohoto domu, chtěl bych si ponechat nějakou možnost ochranné ruky, aby celý projekt dobře dopadl,“ okomentoval Smetana, který zůstane vlastníkem sila i všech dalších budov.

PODLE ARCHITEKTŮ MÁ OPUSTIT ZÁMEK
Východočeská galerie nyní sídlí v hospodářském traktu Zámku Pardubice a pro výstavy má k dispozici i Dům U Jonáše na Pernštýnském náměstí. Už po roce 2000 tu však byla myšlenka postavit pro galerii novou moderní budovu, a to na místě bývalé reálky.

Vymístění krajské galerie ze zámeckého areálu navrhlo nezávisle na prostorách v automatických mlýnech i trio architektů, kteří byli přizváni k odbornému posouzení budoucího využití zámku.

Projekt by neměl nijak ohrozit záměr výstavby polytechnických dílen města Pardubice pro základní školy v areálu mlýnů, navržených slavným rodákem z kraje, architektem Josefem Gočárem. (als)