„Vzdělávání v českém a anglickém jazyce už máem. Rádi bychom, aby angličtina se nepoužívala jen pro akreditované mezinárodní programy, ale aby se stala běžným standardem při komunikaci uvnitř univerzity tak, aby se domluvili jak studenti, tak také naši pracovníci,“ říká nový rektor Jiří Málek.

Z tohoto prostředí hodlá ale také vytěžit větší věhlas univerzity. „Jsme univerzitou více technického zaměření a v oboru chemie jsme na jednom z předních míst v republice. Znalost odborné angličtiny je důležitá pro naši publikační činnost a zvyšování dosahu a povědomí o naší práci. Rádi bychom ale tuto naši práci i lépe prezentovali širšímu publiku na mezinárodním poli,“ nehcal se slyšet Jiří Málek.

Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.