Plány Univerzity Hradec Králové (UHK) jsou totiž velké, do budoucna by měl areál fungovat jako plnohodnotný kampus o čtyřech budovách včetně náměstí s fontánou. „Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí v areálu. Připočteme-li k proměnám ještě studentský park, který otevřeme v další části areálu již letos, je zřejmé, že parter kampusu získá mnohem přívětivější tvář," uvedl mluvčí univerzity Karel Čáslava.

Práce zatím probíhají podle harmonogramu, stavbaři by měli třetí budovu kampusu dokončit zhruba za půl roku.  „V prvních měsících příštího roku je uvažovaná kolaudace stavby. Za necelý rok tak bude možné se stěhovat, což však s ohledem na průběh semestru, výuky a zkoušení očekáváme až zhruba v květnu 2017," potvrzuje kvestor univerzity Stanislav Klik s tím, že plnohodnotně by měla studentům začít sloužit v září příštího roku.

Na budově v současné době probíhá montáž střech a balkónů, řeší se elektroinstalace, vytápění, kanalizace, chlazení nebo vzduchotechnika. „Dále jsou obnoveny práce na venkovních objektech, zejména na pozemních komunikacích, chodnících a terénních úpravách, včetně náměstí," doplnil Stanislav Klik. Růst nové budovy můžete sledovat také na stránkách univerzity prostřednictvím webové kamery.

Celá budova by měla být kompletně vybavena v průběhu roku 2017, kromě výběrového řízení na dodávku laboratorních přístrojů je podle kvestora vše vysoutěženo. Samotná stavba vyjde na 345 milionů, další zhruba 100 milionů padne právě na vybavení. Vzdělávat se v nové budově bude na 700 studentů Přírodovědecké fakulty.

Čtvrtou budovu zasvětí sportu

Kdy se začne se stavbou čtvrté budovy, která by měla kampus uzavřít, se zatím neví. Jisté však je, že bude sloužit sportovním účelům. „V budoucnu na výukové objekty naváže ještě sportovní hala, která je připravována jako společné zázemí k aktivitám všech hradeckých vysokých škol i veřejnosti," potvrdil Karel Čáslava.

V areálu UHK Na Soutoku zatím fungují dvě budovy sloužící Pedagogické fakultě a Fakultě informatiky a managementu, které byly postupně otevřeny v roce 1997 a 2008.

Vizualizace kompletního jádra univerzitniho areálu Na Soutoku.