Návrh ještě posoudí ministr školství a prezident republiky. „Funkční období současného rektora Miroslava Ludwiga končí k 31. lednu 2018,“ uvedla mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

Miroslav Ludwig stál v čele univerzity v letech 2000 až 2006 a v letech 2010 až 2018, tedy dvě tříletá a dvě čtyřletá funkční období. Podle zákona je možné funkci vykonávat maximálně dvě po sobě jdoucí období.