Dílo Ignáce Rohrbacha, jednoho z následovníků velikána barokního sochařství Matyáše Bernarda Brauna, vyniká řezbářskou prací a ikonografickou koncepcí svatomartinské legendy. Kristus je znázorněn jako žebrák, kterého svým pláštěm podle tradice oděl právě patron chrámu. Generální oprava hlavního oltáře odborníci odhadují na několik let s tím, že náklady nejspíše přesáhnou jeden milion korun. (peš)