„Práce by měly být ukončeny 9. července. Průjezd pro automobily ulicí zůstane zachován,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí svitavského městského úřadu Marek Antoš. Určitá omezení budou pokračovat i následující týden od 10. července.

Během tří dnů bude před vchodem do urnového háje provedena přeložka plynovodu kvůli zkapacitnění koryta řeky Svitavy. Vchod bude opět přechodně uzavřen. V návaznosti na to bude opraven povrch komunikace a položen nový asfalt. Práce budou probíhat za částečné uzavírky ulice.