„Kdo nedodržuje pravidla ukládání odpadu nebo vytváří u kontejnerů nepořádek, bude předvolán k přestupkové komisi MÚ Hlinsko. Kontejnery jsou opatřeny popisem druhů odpadů, které se do nich mohou ukládat a je třeba toto třídění dodržovat. V případě plného kontejneru není možné odkládat odpad u kontejneru!

K instalaci kamerového systému jsme přistoupili na základě velké neukázněnosti některých občanů i návštěvníků Kameniček," uvádí starostka obce Yvona Jandová s tím, že zaměstnanci obce museli věnovat spoustu času úklidu, který by mohli věnovat jiné, užitečnější práci.