Dopravní podnik na to získá dotace z Evropské unie v celkové výši 51 milionů korun. Zároveň pracuje na přípravě nové trolejbusová trati mezi vozovnou na Dukle a novým terminálem u hlavního nádraží, která povede po novém nadjezdu s vyhrazeným pruhem pro městskou hromadnou dopravu.

„V roce 2018 by měly být dokončené také další projekty pardubického dopravního podniku, které úspěšně prošly hodnocením příslušných pracovních skupin. Jedná se o modernizaci odbavovacího systému pro cestující se zavedením možnosti platby bankovní kartou a pořízení čtyř speciálních parciálních trolejbusů s možností plnohodnotného linkového provozu mimo trolejové vedení při napájení z akumulátoru trakční energie,“ uvedl Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.