Vážení spoluobčané, za vaši štědrost vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých z vás. Díky vašim darům byly podpořeny projekty chrudimské charity: pečovatelská a ošetřovatelská služba včetně osobní asistence v celém chrudimském regionu (mimo jiné nákup kompenzačních pomůcek apod.) i podpora projektu Občanské poradny, která zajišťuje bezplatné porady klientům v právních i ostatních životních situacích. Drobná část výtěžku podpořila také humanitární projekty v zahraničí. Obdobný účel bude sbírka plnit i letos s větším důrazem na rozšíření nabídky terénní pečovatelské služby. Chrudimská charita svojí pomocí pokrývá i region Heřmanoměstecka, i proto část letošního výtěžku pokryla náklady na nákup automobilu pro potřeby pečovatelské služby. Proto neváhejte se v případě potřeby na ni obrátit a využít její služby (http://chrudim.charita.cz). Věříme, že i letos budete mít své dveře pro koledníky otevřené.

U nás v Heřmanově Městci budou skupinky Tří králů navštěvovat vaše domácnosti v sobotu 6. ledna. Předem vám děkujeme, že nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě. Pokud by se někdo z čtenářů chtěl zapojit do sbírky jako koledník, budeme rádi. Věk není limitem. Ozvěte se na tel: 732 789 248. Díky za pomoc. Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít také pro vás připravenou koledu a malou pozornost. Přejeme vám klidné a radostné prožití vánoc a spolu s Třemi králi na shledanou v novém roce 6. ledna.

Marek Výborný, koordinátor