Domácnosti s dětmi vlastní počítač až v 96 %. Nejméně jednou týdně používalo internet 93 % obyvatel ve věku 16-54 let. Mezi jednotlivci používalo denně internet 58,4 % osob starších 16 let, 82,2 % alespoň jednou v životě a 17,8 % osob nikdy.

Podle věku používá internet alespoň jednou za týden 93,1 % osob ve věku 16–54 let, osoby 55leté a starší používají internet ve 48,1 %. K internetu se připojují častěji muži (77,4 %) než ženy (72,9 %).