V rámci projektu Transparentní volby hodnotila Transparency International dohledatelnost a transparentnost celkem osmi kritérií – náklady na kampaň, transparentní účet, financování kampaně, dary a další zdroje financování, transparentnost výdajů, přehlednost volebních akcí, složení volebního týmu a zapojení dobrovolníků a komunikační kanály. Koalice „Pro otevřený kraj" dosáhla jako jediná ze dvou stran v ČR nejlepší možné známky 1,0.