Poutavou a zábavnou formou se seznámili se šesti obory. Kromě těch ryze technických, jako jsou nástrojař, elektromechanik a mechatronik, tentokrát pronikli i do tajů oborů kosmetička a kadeřník. Měli i jedinečnou možnost osahat si obor knihař pro ruční výrobu, ten se totiž vyučuje právě jen v Lanškrouně.
Projektu TECHNOhrátky se v Lanškrouně zúčastnily děti ze škol v Moravské Třebové, Třebařově, Opatově a Horní Čermné. Přivítali je mimo jiné krajská radní Jana Pernicová, starostka města Stanislava Švarcová, ředitel školy Jaroslav Novák, vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce Lanškroun Michal Blaschke, ale i zástupci významných zaměstnavatelů z Lanškrounska.
V SOŠ a SOU Lanškroun momentálně studuje 340 žáků ve třech maturitních a čtyřech učňovských oborech. „Žáci u nás viděli obory, které dosud neznali. Atraktivní pro ně byly službové profese kosmetička a kadeřník, z těch technických je nejvíce zaujali roboti," s uspokojením konstatoval ředitel SOŠ a SOU Lanškroun Jaroslav Novák, který projekt TECHNOhrátky hodnotí kladně a věří v jeho přínos. „Přáli bychom si větší naplněnost v technických oborech, ta klesá už od roku 2008, tak jak se vyvíjí demografická křivka. Určitě bychom potřebovali větší naplněnost v elektrooborech, u nástrojařů je naopak každoročně 24, 25 žáků ve třídě, což je v tomto oboru největší naplněnost v kraji," říká ředitel. Jeho škola se může pochlubit provázaností s firmami: žáci chodí na praxe a zaměstnavatelé by je ve studiu chtěli podporovat stipendii.
Technické profese hrají na Lanškrounsku prim. „Na Lanškrounsku máme nejnižší nezaměstnanost v kraji, je to i díky tomu, že tu máme významné zaměstnavatele v technických oborech," uvedl Michal Blaschke, který žáky motivoval ke zvážení možnosti studovat technické obory. Ve stejném duchu k nim hovořili i zástupci firem Forez Ostrov a INA Lanškroun. „Traduje se, že technické obory jsou špinavé, ale to dávno není pravda. Dnes jako nástrojař máte spoustu CNC strojů, dálkové řezačky, hloubičky. Není to tolik o manuální práci, ale spíš o tom, že je třeba práci lépe naprogramovat a hlídat," zdůraznil ředitel Forez Ostrov Martin Pecháček a kvůli tomu zároveň školám nabídl možnost exkurzí. „V těchto oborech bezproblémově seženete zaměstnání, využijte to, přemýšlejte o tom. Technické obory jsou zajímavé," dodal.
Z jiného úhlu pohledu k žákům, kteří si už za pár týdnů budou podávat přihlášky na střední školy, hovořily přítomné dámy. „Mně jsou bližší spíš humanitní obory, ale techniků, ať jsou to inženýři, nebo dobří řemeslníci, si nesmírně vážím a myslím si, že jsou a budou potřeba. A na druhou stranu, když ženě pomůžete, aby byla hezčí, pomůžete i její duši, i to je hezké zaměstnání. Přeju vám, abyste si dobře vybrali a byli spokojení," popřála jim starostka Stanislava Švarcová. Radní Jana Pernicová kladně hodnotila přítomnost zástupců zaměstnavatelů. Ke studiu technických oborů motivovala i dívky. 

ZÁŽITEK! BAREVNÉ VLASY A ROBOTI

TECHNOhrátky v Lanškrouně.TECHNOhrátky v Lanškrouně.

Rozeznat účastníky šesté akce projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Lanškroun bylo tentokrát velice snadné. Jejich vlasy zdobily různobarevné kreace a v rukou drželi krásné, ručně vyrobené notýsky. Škola se tak před sto padesáti žáky ze základních škol regionu prezentovala dvěma ze svých nabízených oborů – kadeřník a knihař.
Kromě toho však na žáky devátých tříd, kteří se už za pár týdnů budou rozhodovat o svém budoucím studiu, čekalo seznámení i s dalšími řemesly – kosmetička, elektromechanik, nástrojař a mechatronik. Už tradičně jejich náplň v rámci kampaně TECHNOhrátky poznali formou zábavných manuálních i vědomostních soutěží přímo ve školních dílnách a učebnách. Prvenství ve vědomostní soutěži Hej ty, víš to?! z otázek týkajících se představených oborů, si odnesli žáci Základní školy Třebařov. Naopak největší zručnost v manuálních soutěžích tentokrát prokázali žáci Základní školy Horní Čermná.

Knihař se neobejde bez trpělivosti

Lanškroun – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun jako jediná škola v republice vyučuje obor knihař pro ruční zpracování. „Obor tady má v Lanškrouně velkou tradici. Existovaly tu dvě školy, které byly v roce 97 sloučeny, a tak nám tu zůstaly obory kosmetička, kadeřnice, knihař. Souvisí to i s tím, že tady byly východočeské papírny," vysvětluje ředitel školy Jaroslav Novák.
Žáci jsou k výběru unikátního oboru motivováni stipendiem. Dosáhnou na něj ti, kteří mají v pořádku docházku a z odborného výcviku mají nejhůř dvojku. „Oboru se daří, i když naplněnost je kolem deseti, dvanácti žáků v ročníku, i to je pěkné," dodává ředitel.
A pro koho se obor hodí? Pro každého, kdo se mu chce věnovat… a kdo je trpělivý. „Důležitá je trpělivost a určitě přesnost, protože se tady pracuje s přesností na půl milimetru," potvrzuje učitelka odborného výcviku Dana Faltejsková a nechává do tříletého studia blíže nahlédnout: „V prváku začínáme kartonáží, dál se učí potahovat, dělají se pasparty. Třeťák je spíš o umělecké práci, využíváme kůži a zdobné techniky."
Současní žáci se pravidelně účastní různých soutěží a jsou úspěšní. I někteří absolventi dosáhli výraznějších úspěchů. Jeden zhotovoval desky a další předměty pro prezidenta, další po studiu na restaurátorské škole v Litomyšli našel uplatnění v Praze v Národním archivu. „Asi polovina žáků jde studovat dál. Uplatnění mají," uzavírá Dana Faltejsková.

ANKETA: Máte představu, kam po základní škole?

DAN HLADÍK,
14 let, Moravská Třebová

„Pořád ještě nevím. Přemýšlím, že půjdu na celníka, ale pořád nevím. Ta práce mě láká. Nebo půjdu na cestovní ruch, to bych mohl dělat třeba delegáta."

MAREK ČONKA,
15 let, Moravská Třebová

„Nemám zatím moc představu, ze kterých oborů vybírat. Možná nástrojař. Budu si už dávat přihlášku, ale školy ještě nemám vybrané."

ROBIN KUBA,
15 let, Moravská Třebová

„Mám vybranou školu, chci studovat obor technik-puškař, to je technika se zbraněmi. Jedna škola je v Brně a druhá v Uherském Brodě. Zajímám se o to od mala."

KATEŘINA TURKOVÁ,
15 let, Horní Čermná

„Půjdu na pajdák do Litomyšle. Co mě na tom oboru láká? Nechci jít na gymnázium a nic jiného mě nenapadá. Zdejší obory mě asi nelákají, spíš práce s dětmi."

Zajímavosti z projektu TECHNOhrátky a ze SOŠ a SOU Lanškroun

TECHNOhrátky:
- Do projektu se už zapojilo 900 žáků z 32 základních škol, kteří pronikli do tajů 29 oborů, z nichž osm je podporováno stipendii Pardubického kraje
– Další zastávky projektu TECHNOhrátky v Pardubickém kraji:
31. října – Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
12. listopadu – Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
26. listopadu – Průmyslová střední škola Letohrad
10. prosince – Střední průmyslová škola Chrudim
- Organizátoři projektu TECHNOhrátky připravili ve spolupráci s Deníky Pardubického kraje zajímavou fotosoutěž s názvem Řemesla kolem nás. Na webu www.klickevzdelani.cz/technohratky zájemci naleznou podrobné propozice v části Soutěže
SOS a SOU Lanškroun:
– Dny otevřených dveří v SOŠ a SOU Lanškroun:
Pátek 1. listopadu 2013 a 22. listopadu 2013 13 – 17 hodin
Sobota 23. listopadu 2013 a 11. ledna 2014 9 – 12 hodin
– V SOŠ a SOU Lanškroun momentálně studuje 340 žáků ve třech maturitních a čtyřech učňovských oborech
– Unikátním je obor knihař pro ruční zpracování, který škola vyučuje jako jediná v celé České republice
– Škola každoročně pořádá atraktivní soutěž Kalibr Cup v účesové tvorbě, make-upu a nehtové modeláži