„Jednoznačným cílem Správy železnic je podpořit testování občanů, návrat cestujících do vlaků i celé společnosti do běžného stavu,“ okomentoval záměr tiskový mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Cestující tak budou mít možnost se před nástupem do vlaku ujistit, že nikoho neohrozí. Avšak nebudou mít testování povinné. „Nejde o povinnost pro návštěvníky nádraží, ale o to, aby lidé měli snazší přístup k možnosti nechat se otestovat,“ upřesnil Gavenda. Denně by se na nádraží mohlo nechat otestovat až 300 osob, a to i o víkendech.

Testovací centrum vznikne před nádražní budovou, v blízkosti sochy Jana Pernera, kde SŽ vybuduje buď stany nebo kontejnery. SŽ vytipovávala i další větší nádraží, na nichž je vyšší frekvence cestujících. A tak by testovací místo mohlo vzniknout také v Hradci Králové, České Třebové či v Praze. „Nejvhodnějšími lokalitami jsou větší nádraží, která svou polohou umožní umístění stanů či mobilních kontejnerů a dalšího nutného sociálního zázemí. Klíčové bude také jednání s vlastníky pozemků před nádražními budovami, v drtivé většině se jedná o samosprávy,“ doplnil Gavenda.

Správa železnic testovacímu místu na pardubickém nádraží zajistí přívod elektrické energie a případné další nutné prostory, základní dohled ochrannou službou a ukazatele, aby lidé věděli, kam přesně se na testování vydat.

„Samotné testování by již měla realizovat společnost splňující veškeré stanovené podmínky, normy a povolení,“ dodal tiskový mluvčí SŽ s tím, že veřejnost bude mít testování zdarma v rámci nastaveného systému dobrovolného antigenního testování hrazeného ze zdravotního pojištění.

V Pardubicích probíhá dojednávání konkrétních podmínek provozu testovacího centra, od nichž se budou odvíjet také termíny jeho přípravy a zahájení provozu. „Obdrželi jsme žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro umístění zařízení provádění testování. Probíhá právní řízení, jehož výsledkem bude pravděpodobně vydání povolení,“ informovala tajemnice prvního městského obvodu Gabriela Křížková.