Nedaleko železniční stanice Cerekvice-Hrušová totiž stávala Venturova cihelna, o jejíž historii se nyní zajímá vysokomýtský badatel Michal Hofman.

„Z historických záznamů se dozvídáme, že ji v roce 1874 nechal vystavět místní rolník Jan Říha podle původního patentu berlínského stavitele Friedricha Hoffmanna," vypráví Michal Hofman.

Unikátní půdorys

Podle badatele byl objekt cihelny unikátní díky svému kruhovému půdorysu. Šlo o jednu z prvních cihelen v Čechách se skutečně kruhovým půdorysem, na rozdíl od cihelen podle zdokonaleného Hoffmannova návrhu, které stávaly nad půdorysem oválným, ale označovaly se jako kruhové.

„Kruhová pec měla dvanáct komor s obsahem na sedmdesát tisíc cihel, nad ní vystupovala dvoupatrová sušárna, krytá kuželovou střechou s komínem uprostřed," přibližuje podobu stavby Michal Hofman.

Od konce 19. století vlastnila cihelnu rodina Venturova. Podle statistických údajů zaměstnával cihlářský závod v roce 1931 dvaatřicet dělníků, ročně produkoval přes 800 tisíc cihel a 70 tisíc kusů střešní krytiny.

„Během první světové války cihelna stála, rovněž tak v době okupace, kdy byla v roce 1942 výroba zastavena a obnovena až v roce 1947. Ovšem už jen na chvíli," upřesňuje historik.

Cihelna byla v této době vybavena šnekovým lisem na výrobu cihel, transformátorem, dvěma elektromotory o výkonu 30 HP, polní dráhou a čtyřmi sklopnými vozíky na přepravu materiálu z hliniště.

Cihly, krytina, trubky

„Sortiment cihelny byl různorodý. Vedle klasických plných cihel se zde vyráběly střešní krytiny, drenážní trubky, duté stropnice a různé tenkostěnné cihlářské zboží," vysvětluje Hofman.

Přestože šlo o unikátní ukázku cihlářské architektury raného vývoje v Čechách a budova byla navíc od roku 1964 zapsána na seznam kulturních památek, čekal ji překvapivě smutný osud – byla zbourána.

„V prosinci roku 1978 ji tehdejší vlastník, Místní národní výbor v Hrušové, dal zbořit na základě povolení, které vydal odbor výstavby a územního plánování ONV v Ústí nad Orlicí. Údajně došlo k administrativní chybě," shrnuje okolnosti zániku památky historik Hofman.

Kdyby nebyla zbourána, jednalo by se v současnosti o výjimečnou industriální památku, která nemá v regionu obdoby.