Na opravu mariánského morového sloupu na náměstí Míru přispělo čtyři sta tisíci ministerstvo kultury z programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

Na pilíř Nejsvětější trojice v Lačnově získalo město padesát tisíc korun od Pardubického kraje. Restaurováním a opravou prošly rovněž původní obruby záhonů okolo památníku Mateřská láska v parku Jana Palacha.

„Největší akcí bylo restaurování morového sloupu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek a dominantu svitavského náměstí. Ve výběrovém řízení uspěl Ateliér Jan Zrzavý z Prahy a jeho restaurátor Josef Petr se prací ujal pod dohledem Krajského památkového ústavu Pardubice,“ upřesnil před časem vedoucí odboru školství a kultury Jiří Petr. „Oprava přišla na poslední chvíli,“ dodává. Ukázalo se, že vlivem vlhkosti zkorodoval kovový čep, který následně způsobil popraskání kamene.

„Celkové náklady na všechny tři rekonstrukce se blíží dvěma milionům korun,“ shrnuje vedoucí odboru Jiří Petr.