Dohodli se na společné kampani a spolupráci. Uvítali iniciativu města Letohrad, které nabízí nadstavbu ke kvalitnímu vzdělání – spojení školy se sportovním koníčkem.
Účastníci setkání zdůraznili důležitost pracoviště SOU Letohrad, které je součástí Průmyslové střední školy Letohrad, pro tento region. „Vychovává kvalifikované odborníky, s jejichž nedostatkem se strojírenské a elektrotechnické firmy potýkají. I v současné nelehké době mají velkou šanci najít dobré zaměstnání. S postupným rozjezdem ekonomiky bude těchto pracovníků opět katastrofální nedostatek. Tyto profese se velice těžko nechají rekvalifikovat, jak je dnes poměrně módní," nastínil situaci její ředitel. Strojírenské firmy proto spustí společnou motivační kampaň, která ukáže perspektivní budoucnost těch, kteří si vsadí na dobrý učební obor.
Žáci by tak před nástupem do letohradské školy dopředu věděli, že je po ukončení studia čeká perspektivní práce u prosperující firmy. Společnosti jim k tomu ve spolupráci se školou vytvoří podmínky. Vybraní žáci tak v budoucnu získají při studiu podporu od firem a zejména jistotu zaměstnání po vyučení. Jako bonus navíc mohou skloubit koníčka se školou.
Starosta Petr Fiala přišel s myšlenkou nadstavby pro žáky, kteří se rozhodnou studovat v Letohradě. Některé místní sportovní kluby na území města, dosahující trvale vynikajících výsledků v práci s mládeží, nabídnou při náboru budoucím žáků sportovní zázemí jako nadstavbu ke kvalitnímu vzdělání. „Vedle prosperujících firem máme ve městě některé úspěšné sportovní kluby koncepčně pracující s mládeží," přiblížil starosta svůj nápad. „V této souvislosti nás napadlo, že žáci mohou skloubit koníčka se školou. Při náboru ve vzdálenějších místech by budoucí žáky mohlo oslovit prosperující sportovní zázemí, které jim nabídneme jako nadstavbu ke kvalitnímu vzdělání," přednesl Petr Fiala záměr, který nabízí prémii pro ty, kteří by chtěli studovat v Letohradě.
„Děti by věděly, pro koho se učí, což by mohlo pozitivně zapůsobit i na jejich rodiče," vypočítal další výhody tohoto systému Josef Mařík z firmy Bühler. Manažer kvality zároveň dodal, že vyučení nástrojaři či strojníci obvykle nekončí na úřadu práce, protože po těchto profesích je stále zvýšená poptávka.
Konsorcium firem věří, že společný přístup zastaví odliv kvalifikovaných odborníků z pohraničního regionu. Jako doklad společné vůle má sloužit sepsané prohlášení ke společnému postupu, který má podpořit učební obory v letohradské škole a zajistit perspektivu nejen jí, ale i jejím absolventům.  (mag)