Stáž a vzájemná výměna studentů a zkušeností prohlubují již existující úspěšnou spolupráci mezi pardubickou univerzitou a partnerskými univerzitami na Tchaj-wanu – konkrétně s univerzitami National DongHwa University a Soochow University. Na svoji alma mater se studenti vrátí v polovině listopadu. (als)