Většina studentů stavební fakulty navrhla na místě vybudovat nový obytný celek, ten by se měl skládat jak z bytových domů, tak z drobnější zástavby, například řadových domů, a to vše by bylo doplněné zelení a náměstím. Podle analýzy ploch pro bydlení by v daném subjektu mohlo žít až 3000 obyvatel Pardubic.

„Některé nápady nám zcela jistě pomohou při dalším rozhodování o tom, jak s tímto územím naložit,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Většina ze studentů počítá s demolicí stávajících budov a využitím 80 procent území pro bydlení. Studenti ve svých pracích nezapomněli ani na zelené plochy, kontaktní místa a i občanskou vybavenost. Jeden z návrhů počítá dokonce s kostelem.

„Dopravu by studenti vedli po obvodě bloku s tím, že parkování by umístili zejména do podzemí a pro vstup mezi bloky domů by preferovali pěší a cyklistickou dopravu. Každá z prací má svůj osobitý charakter ale všem je společná preciznost vypracování,“ uvedla vedoucí útvaru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Veřejnost se s pracemi studentů bude moci seznámit v září.   (tča)