Učňové oboru řezník-uzenář na poličské gastronomické škole budou moci nově zpracovávat i zvěřinu. Pardubický kraj díky dotaci z Evropské unie ve škole nyní buduje přístavbu s odbornými učebnami.

Škola se tím stane unikátem v celých východních Čechách, na žádné jiné škole v regionu zvěřinu zpracovávat studenti nemohou. Podporu má tento projekt i od Státní veterinární správy. Zvěřina bude zpracovávána v odděleném provoze.

„Obdobné zařízení není v Pardubickém ani v Královéhradeckém kraji. Škola bude moci zvěřinu zpracovávat, vykupovat a prodávat. Nejen maso jako základní surovinu, ale také opracované výrobky. Zkušenosti získají kromě řezníků i kuchaři a studenti dalších gastro oborů, kteří se dostanou k méně dostupným surovinám,“ popsal projekt krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Projekt přístavby a vybavení potřebných učeben na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Poličce patří mezi největší letošní investice do škol v kraji. Náklady jsou 41 milionů korun, z toho 37 milionů činí evropské dotace. Zbytek platí Pardubický kraj. Stavba bude hotová na podzim.

Škola si slibuje, že novým provozem přiláká nové zájemce o studium. Ti navíc mohou díky podpoře kraje získat i stipendia. V červnu vyšli ze školy tři absolventi oboru řezník-uzenář, příští rok by jich už mělo být šest.

Škola spolupracuje i s místním masokombinátem, kam studenti chodí na praxi. Nejedná o jedinou formu spolupráce s firmami z okolí. Největší zájem o studium je o obor cukrář nebo hotelnictví.