Silnice je nejen spojnicí pro sto šedesát obyvatel Neratova, ale také oblíbenou trasou turistů a cyklistů. Silnice vede mezi rybníky a podél Opatovického kanálu, z druhé strany je obora s daňky a jeleny. „Nebezpečný stav na této silnici trvá již několik let,“ upozornil Miloš Karafiát, starosta Lázní Bohdaneč, v jejichž katastru se neratovská alej nachází. Chráněná oblast podle něj doplácí na to, že pozemky v okolí silnice mají několik různých vlastníků. „Když jeden majitel vymyslel nějakou úpravu, jiná dotčená strana se proti tomu odvolala, a tak se nedělalo nic,“ uvedl Miloš Karafiát. Teď se do problému vložil Pardubický kraj, vlastník zmiňované silnice III. třídy a některých okolních pozemků.

Kraj nechá připravit studii. „Projekt neratovské aleje bude mít dvě části, a to dopravní a vegetační,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Část dopravní posoudí stavebně technický stav silnice a navrhne opatření k zajištění bezpečnosti provozu. Vegetační část se pak bude zabývat vyhodnocením stavu stromů po obou stranách silnice, případně i na břehu Opatovického kanálu vedoucího podél silnice, ale i detailním průzkumem rostlin a živočichů.

„Je třeba provést opravu silnice III. třídy v délce zhruba 1,6 kilometru, která je v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech je tato komunikace úzká, krajnice se rozpadá. Navíc jsou v její bezprostřední blízkosti stromy, které ohrožují bezpečný provoz,“ popsal Michal Kortyš. Jen náklady na úpravu silnice se odhadují na přibližně pět milionů korun.