V dnešní době digitální fotografie nám fotografování na principu vyvolávání pozitivních snímků z negativů připomínají jen filmy, i když o něco dříve narození na tento proces jistě rádi vzpomínají. S měchovým fotoaparátem ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě se podívejme na to, jak se fotografovalo v dobách skleněných negativů.
Fotografie se zpravidla datuje vynálezem tzv. daguerrotypie založené na využívání vyleštěné desky s nanesenou tenkou vrstvičkou stříbra, která pro vyvolání obrazu vyžadovala mnoho desítek minut trvající expozici. Tehdy se používaly dřevěné komorové přístroje bez měchu. Pokud vše zjednodušíme, následoval koloidový proces, který nám připomínají filmové grotesky s parodickými scénami o používání vaječného bílku ve fotografii. A právě v této době nastupují fotografické měchové přístroje. Jejich velkou předností byla nízká hmotnost a především skladnost, jelikož měch se zasouval do vlastního těla přístroje.
Měchové fotoaparáty umožnily díky své konstrukci a způsobu napojení objektivů i některé zajímavé technické triky. Příkladem si uveďme možnost natočit a vyosit objektiv na konci měchu, čímž fotograf dosáhl srovnání kácejících se linií, nebo naopak zkosit linie rovné, pokud tento fígl potřeboval využít pro umělecký výraz snímku.
Zaostřování fotografie se provádělo na tzv. matnici, tedy speciální průhledné kazetě s vloženým matným sklem, na kterém se promítal obraz „vzhůru nohama". Během ostření se postupně posouvala zadní pohyblivá části měchu po kolejničkách. Po dokončení zaostření fotograf vyjmul matnici a místo ní zasunul dřevěnou kazetu s připraveným skleněným negativem. K fotoaparátu, který vidíte, patřily tři oboustranné dřevěné kazety, „nabíjené" po jedné skleněné desce z každé strany.
Radim Urbánek,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Kontakt:
Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě
A.V.Šembery 125/I
566 01 Vysoké Mýto
465 461 950
465 461 952
muzeum@muzeum.myto.cz
www: http://www.muzeum.myto.cz