V depozitáři Městského muzea Česká Třebová je pod číslem 14-D-37 uloženo pečetidlo získané do sbírek zakladatelem muzea Janem Tykačem. Zápis v přírůstkové knize ze dne 16. května 1891 zní: „Pečítko obecní mosazné bez rukojeti s nápisem Sigillum civitatis Boemiae Treboviae. Opotřebované, práce hrubé." Pro úplnost je třeba dodat, že uprostřed pečetního pole je vyobrazen nezdobený renesanční štít a na něm vpravo kráčející kohout s mužskou hlavou a špičatým kloboukem s bambulí.
Tuto heraldickou figuru má Česká Třebová ve svém znaku. Jak se na něj kohout s mužskou hlavou dostal, není historiky dodnes uspokojivě vysvětleno, ale zato se o této události zmiňuje zajímavá pověst.
Za vlády krále Václava IV. byla Česká Třebová malé městečko, o jehož správu se staral rychtář a několik konšelů, kterým pomáhal městský písař. Ten měl mimo vyhotovování písemností dbát i o městské pečetidlo, za které ručil svým životem. Přesto se jednou pečetidlo ztratilo a přes veškerou snahu písaře a jeho ženy nebylo nikde k nalezení. Nebohý písař byl odsouzen k smrti. V den popravy, když už se obyvatelé města shromažďovali kolem popraviště, se písařova žena pořád ještě doma snažila ztracené pečetidlo nalézt – marně. Pak se však náhodou podívala z okna na smetiště, kde se právě přehraboval kohout. A v tu chvíli se mu pod nohama zalesklo hledané pečetidlo! Žena na nic nečekala a s pečetidlem utíkala za rychtářem. Naštěstí doběhla včas a trest smrti pro jejího muže byl zrušen. Na připomínku této události má prý Česká Třebová ve svém znaku kohouta s mužskou hlavou.
Jitka Peková
Městské muzeum Česká Třebová

Kontakt: MM Č. Třebová
Výstavní budova: Klácelova 11
56002 Česká Třebová 2
Tel.: 465534516, 465539170
E-mail: muzeum@mmct.cz
WWW: http://www.mmct.cz