Zatímco ve školním roce 2009/2010 bylo v Pardubickém kraji na středních školách 26 656 žáků, v letošním školním roce je jich o bezmála čtyři tisíce méně.
Střední školy si už nemohou dovolit být v pozici „čekatele", o nové žáky proto usilují aktivně. Demografický úbytek žáků zasáhl i Střední školu zemědělskou a veterinární v Lanškrouně, nicméně podle jejího ředitele Davida Hrušky je naplněnost školy dobrá, zhruba 85 procent: „Během školního roku děláme maximum pro zatraktivnění školy jak v našem regionu, tak mimo něj. Žáci z ostatních krajů tvoří polovinu celkového počtu," uvedl ředitel. Škola prezentuje své výsledky a úspěchy žáků na burzách a odborných výstavách, v neposlední řadě se snaží zkvalitňovat zázemí pro praktickou i odbornou výuku.
Úbytek žáků se negativně dotkl SOŠ a SOU v Lanškrouně, musela úměrně tomu snižovat počet pedagogických pracovníků. Od roku 2009 se snížil o čtrnáct. Podle ředitele školy Jaroslava Nováka stojí za výrazným poklesem počtu žáků, zejména u maturitních oborů, několik faktorů. Do prvních ročníků nastupuje méně žáků, studium končí silné ročníky. Projevuje se krize, komplikované spojení do Lanškrouna. „Rodiče vyhledávají školy, které jsou co nejblíže bydlišti, aby co nejvíce ušetřili," podotkl Novák. „Kamenem úrazu" jsou i plošné přijímací zkoušky na maturitní obory v Pardubickém kraji. 
Zkoušky jsou podle ředitele důvod, který odrazuje zájemce ze sousedních krajů. „Boj o žáka" je pro SOŠ a SOU důležitý. Lanškrounská škola hledá cesty, jak vyučované obory zatraktivnit. Příkladů je řada, zkvalitňuje vybavení učeben, pořádá soutěže, nabízí zájmové kroužky, prezentuje se také na přehlídkách škol a pořádá dny otevřených dveří.