Předpokládané náklady jsou 3,5 milionu korun. „Střecha je v havarijním stavu. Potřebujeme vyměnit střešní krytinu, ale také poškozené části krovů a plechové krytiny na plochých částech střechy. Nad stropem posledního podlaží bude v půdním prostoru položena tepelná izolace, budou opraveny komíny, hromosvody i klempířské prvky,“ informoval náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

„Stravovací pavilon je pro provoz velmi důležitý. Je zde umístěna kuchyň pro celý ústav, sklady potravin i prádla, jídelna zaměstnanců, zasedací místnosti i kanceláře. Kromě zlepšení podmínek pro práci si od rekonstrukce slibujeme i úspory energie na vytápění objektu,“ dodal radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.