První cukrovar v regionu vznikl v roce 1868 ve Vysokém Mýtě. „O několik let později byl zřízen rolníky z okolí Cerekvice nový cukrovar. Stavěn byl v letech 1873 až 1875. Přesný název zněl Společenský rolnický cukrovar v Cerekvici u Litomyšle,“ říká vysokomýtský historik Michal Hofman.

K roku 1884 se v cukrovaru zpracovávalo kolem 23 tisíc tun řepy. Prodej cukru zajišťovala filiálka Anglo-rakouské banky v Praze. „Jako jiná odvětví i cukrovarnictví bylo náchylné na kolísání. Kvůli prudkému poklesu ceny cukru na světových trzích v polovině 80. let 19. století se cerekvický cukrovar dostal do finanční krize,“ pokračuje badatel.  

Cukrovar byl nucen vstoupit do konkurzu a změnil majitele. V roce 1890 vlastnila cukrovar rodina advokáta Františka Kadlčíka. o sedmnáct let později přešel do rukou rodiny Kořánových. Po první světové válce prošel výrobní objekt modernizací.

„Bylo zakoupeno zařízení na výrobu kostkového cukru od firmy Brieg a rozšířilo se cukerní skladiště. Osevná plocha řepy se rozšiřovala a k roku 1924 zaujímala skoro 690 hektarů, pro srovnání v roce 1910 šlo o 480 hektarů,“ připomíná Michal Hofman.

Dobová reklama na cerekvický cukrovar z roku 1929.
Dobová reklama na cerekvický cukrovar z roku 1929.

Do roku 1925 fungoval cukrovar jako „surovárna“, zpracovával cukrovku na surový cukr. Později i jako rafinerie na výrobu spotřebního cukru (krystal, kostky, moučka). Od roku 1935 se v Cerekvici vyrábělo i cukerní krmivo Vitacukr. Ve 30. letech 20. století cerekvický cukrovar zpracovával ročně kolem 35 tisíc tun cukrovky.

V roce 1929 převzali cerekvičtí akcionáři závazky zkrachovalého cukrovaru ve Vysokém Mýtě. Během okupace došlo k modernizaci výrobního zařízení. Cukrovar se stal soběstačným ve výrobě elektrické energie díky novému generátoru.

Roku 1947 byl cukrovar znárodněn. Prošel správou několika podniků. Poslední řepná kampaň proběhla v roce 1972, poté byl v návaznosti na otevření nového provozu cukrovaru v Hrochově Týnci zrušen.

Výrobní budova cukrovaru byla později zbořena. Posledním pamětníkem slávy cerekvického cukrovaru byl kruhový 56 metrů vysoký komín, který v létě roku 2013 padl k zemi.