V září a říjnu proto postupně navštěvovali všech patnáct obcí s rozšířenou působností a informovali starosty v oblasti o změnách v sociální oblasti v příštím roce.

„Chceme představitelům samospráv ukázat, jaká je situace v oblasti sociálních služeb, jak je na území kraje i konkrétního regionu zajištěna sociální péče, jaký předpokládáme vývoj v nejbližších letech a jakým způsobem chce Pardubický kraj přistupovat k řízení sítě sociálních služeb," uvedl radní Šotola, který má v radě na starost sociální věci a neziskový sektor.
Pardubický kraj je podle zákona odpovědný za zajištění dostupnosti sociálních služeb na svém území. Od 1. ledna 2015 by měl převzít od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) agendu spojenou s rozdělováním dotací ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb. „Jsme si vědomi své odpovědnosti za úroveň a dostupnost sociální péče, proto již od jara letošního roku intenzivně pracujeme na vytvoření nástrojů, které nám pomohou nastavit srozumitelný a jednotný systém financování sociálních služeb. Našimi partnery jsou poskytovatelé sociálních služeb a rovněž obce, jejichž občané služby využívají," doplnil Šotola.
To, jaké služby budou podporovány a jakým způsobem, popisuje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, roční akční plány a nově vznikající kritéria pro financování sociálních služeb. Připravovaná kritéria budou sloužit k transparentnímu rozdělování finančních prostředků na sociální služby ze státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje a umožní nastavit stabilní prostředí pro financování sociálních služeb. „Zajištění sociální péče občanům je odpovědností každé samosprávy. Pardubický kraj a řada obcí si tuto odpovědnost uvědomují a významnou měrou finančně přispívají na poskytování sociálních služeb, přestože jim to žádný zákon neukládá. Naší snahou je nastavit ve spolupráci s obcemi takovou síť služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel kraje a která bude dlouhodobě udržitelná," doplnil Šotola.
Na území Pardubického kraje působí přibližně 130 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují více než 290 služeb pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Roční náklady na tyto služby se pohybují kolem 1,4 miliardy korun. Největší měrou se na nákladech podílí sami uživatelé služeb, kteří za ně v roce 2012 zaplatili více než 676 milionů korun (47 procent celkových nákladů). Podíl obcí a kraje na této částce představoval shodně sedm procent, tj. přibližně 100 milionů korun. Přibližně šest procent připadá na zdroje Evropské unie a ostatní zdroje, pět procent pak na fondy zdravotních pojišťoven. Dotace MPSV tvořila více než pětinu, přibližně 320 milionů korun. A právě dotaci ministerstva bude od ledna roku 2015 rozdělovat mezi jednotlivé poskytovatele Pardubický kraj. (kps)

Z návštěvy v České Třebové
Středeční schůzku s radním Pavlem Šotolou komentuje   starosta České Třebové      Jaroslav Zedník:
„Je velký tlak na dofinancovávání sociálních služeb. Platí je obce a města, část jim kompenzuje kraj. Město Česká Třebová převzalo ke stávajícím sociálním službám i stacionář. S panem radním jsme diskutovali, jak se tyto věci budou financovat a jak je bude město zajišťovat nejen ke spokojenosti občanů města, ale i obyvatel oblasti města s rozšířenou působností.
Shodli jsme se, že město poskytuje nadstandardní služby a že budeme spolupracovat s krajem a hledat možnosti dofinancování, abychom služby v regionu zachovali co nejlepší." (miš)