Loni v dubnu jsem objevila náhodou novelizovaný „protistavebnický" zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který zásadně finančně znevýhodnil lidi, kteří se o sebe chtěli sami postarat a postavit si rodinný dům. Zákon se již opravuje, jsem moc ráda.

„Papíry" byly hotové

Letos jsem byla z dalšího „skvělého" zákonu jelen už v lednu. Naše obec má nečekaně od 1. ledna 2016 silniční správní úřad ve věcech místních komunikací. Nemáme odbor výstavby, ale od 1. 1. 2016 máme novou pravomoc, se kterou si nedovedeme poradit. A ani o ni nestojíme.

Projektovou dokumentaci k parkovišti u mateřské školky jsem měla kompletně připravenou z prosince 2015.

V lednu jsem napsala žádost o sloučené řízení na územní souhlas a stavební povolení a jako vždy jsem se vypravila na odbor výstavby pověřené obce v Litomyšli. Byla jsem přesvědčena, že tam věci nechám a budu jen čekat na vydání obojího.

Referent v kanceláři se pousmál a ještě si přizval vedoucího odboru. Začala mi být podezřelá nadbytečná péče o mne. A měla jsem správný odhad. Vysvětlili mi, že naší obci vydají územní souhlas, ale dál je stavební povolení v naší kompetenci, neboť od 1. 1. 2016 se i ten nejmenší obecní úřad stal silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací.

Úsměv mi zmrzl u úst v domnění, že jsem něco zanedbala a nebyla jsem se v této věci nikde vyškolit. Moje první slova byla omluvná, že o tom vůbec nic nevím.

Oba muži mne uklidnili, že oni se o tomto dověděli rovněž před několika dny. Proběhla novela zákona 13/1997 o pozemních komunikacích a tato nově přidělená kompetence obcím celé země zřejmě unikla pozornosti hlasujících poslanců.

Počkat na změnu zákona?

Nyní máme dvě možnosti. Zaprvé počkat, až se zákon změní a poté požádat pověřený úřad v Litomyšli znovu, ale tak nám uteče případná dotace na tuto stavbu.

Vše se potáhne déle a potřebné parkoviště letos nebude. Nebo možnost dvě, nějak to za pomoci úředníků z Litomyšle „spáchat" a vydat si sami stavební povolení. Tato možnost se mi zdá rychlejší, abychom parkoviště v tomto roce měli. To jsem z toho jelen, snad mi už raší paroží.

Hana Štěpánová (STAN)
starostka Morašic u Litomyšle