Demolice budovy bývalé dětské nemocnice se ještě před pár dny zdála neodvratná. Odpůrci bourání se ale s rozhodnutím města nechtějí smířit a znovu se obrátili na ministerstvo kultury.

Domnívají se, že při posuzování žádosti o prohlášení za památku ministerstvo opominulo historický význam budovy, která má být významným dokladem životního způsobu a prostředí společnosti, což se odrazilo v její podobě. Proto požadují přezkoumání původního rozhodnutí.

Přijetí žádosti potvrdila mluvčí ministerstva Simona Cigánková. „Podání jiné osoby než účastníka řízení bude postoupeno panu ministrovi k rozhodnutí, zda jsou dány důvody k zahájení přezkumného řízení. Zatím je tedy předčasné předjímat, jak věc dopadne,“ sdělila Cigánková na dotaz Deníku.

Na demolici však nemá případný přezkum vliv. Může se tedy stát, že ministerstvo se rozhodne prohlásit za památku budovu, která už bude zbouraná.

Vedení města poté, co obdrželo původní rozhodnutí ministerstva, uzavřelo dodatek s firmou Bisa, která má demolici provádět. Ve smlouvě se jako termín zahájení prací uvádí 30. srpen. Firma má po převzetí staveniště 70 dní na to, aby demolici dokončila.

Jenže k tomu nedošlo. Demoliční výměr, bez kterého není možné bourání začít, prozatím vydán nebyl. Podle vedoucího odboru výstavby Dušana Sejbala bude řízení o odstranění stavby uzavřeno zhruba do konce září.
Ke zpochybňovanému hlasování zastupitelstva, které proběhlo loni v březnu, se mezitím vyjádřili i zastupitelé za hnutí ANO.

„Když se objevila první informace ohledně bourání nemocnice, byl jsem pro. Vedení města doložilo informace a fotodokumentaci, jak je vše v havarijním stavu,“ vysvětlil Miroslav Jurenka. Později se však ukázalo, že zase tak špatné to není. „Cítil jsem se být podvedený neúplnou informací o stavu budovy. Připravil jsem tisk k jednání zastupitelstva a nechal hlasovat o zrušení demolice. Bohužel to neprošlo,“ řekl Jurenka.

Vedení města přitom v programovém prohlášení rady na období 2014 – 2018 slibuje něco jiného. „Připravíme prostory bývalého dětského oddělení nemocnice pro vhodný podnikatelský záměr,“ píše se v dokumentu, pod kterým je podepsaná koalice sociální demokracie, komunistů a Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). A ČSSD i SNK mají v předvolebních programech stejný příslib.

Vhodný záměr chybí

Všechny tři koaliční strany argumentují tím, že se vhodný záměr nenašel.

„Zájemci nebyli schopni předložit záměr, který by byl smysluplný a ekonomicky zvládnutelný. Skutečnost, že v programovém prohlášení je jiný záměr, není překážkou vzhledem k podstatné změně,“ vyjádřil se Miloš Izák (ČSSD).

„Záměr obsažený v programovém prohlášení byl přijat před třemi lety a během této doby se bohužel nepodařilo získat vhodný podnikatelský záměr, zatímco čas vykonal na narušeném objektu své,“ uvedla Hana Horská (KSČM).

„Žádný ze zájemců nesplnil požadavky města, které jsou opravdu tvrdé. Nechceme připustit, aby v budově vzniklo něco, co by v budoucnu činilo problémy městu a obyvatelům, například ubytování různých skupin lidí,“ řekl Pavel Brettschneider (SNK).