Chceme co nejefektivnější rozvoj všech pěti krajských nemocnic a co nejužitečnější investice do nich, říká k jejich začínající specializaci krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Konkrétní návrhy změn vzešly 'zevnitř' a podílelo se na nich více než sto našich lékařů v šestnácti týmech zahrnujících různé lékařské i nelékařské odbornosti," podotkl Valtr.

Proč jste se vůbec rozhodli provádět tyto změny?
Reagujeme na stárnutí obyvatelstva, což proměňuje nároky na zdravotní péči a výbavu nemocnic, ale i na stárnutí zdravotnického personálu a trend specializace zdravotní péče. Chceme držet tempo nových technologií ve zdravotnictví, více posilovat součinnost všech zdravotnických zařízení a maximalizovat tak efekt investic do zdravotnictví.

Neomezí tyto kroky zdravotní péči v kraji?
Rozhodně ne, ba naopak. Cílem je zlepšit souhru všech krajských nemocnic, více provázat péči o pacienta, zefektivnit nákupy techniky a léků, sdílet informace a kapacity, ale i vytvořit atraktivnější podmínky pro další rozvoj zkušeností a specializací lékařů i sester právě tím, že posílíme specializovaná pracoviště. Nabídneme jim lepší podmínky pro další rozvoj a vzdělávání, což naopak může zatraktivnit zdravotnictví v Pardubickém kraji.

Co se změní pro pacienty?
Pacientům garantujeme zachování všech pěti nemocnic s akutní zdravotnickou péčí. Díky zmíněné vyšší specializaci a centralizaci se pacient vždy dostane na pracoviště, které se věnuje dané léčbě doslova neustále, kde s ní lékaři mají každodenní zkušenost. Výsledkem bude lepší péče o pacienta, protože nemocnice budou schopny například zkrátit čekací lhůty na operace. Nutnou navazující podmínkou pro lepší fungování nemocnic je také posílení dostupnosti lůžek následné péče. Je žádoucí, aby pacienti nebyli tolik stěhováni od svých rodin do vzdálených míst, kde chybí podpora blízkých.

Co to bude znamenat pro zdravotnický personál?
Pevně věřím, že postupné zlepšení pracovního prostředí, příležitosti dalšího profesního rozvoje a vzdělávání. Plán konkrétních změn, který bude za několik dní dostupný odborné i laické veřejnosti, není neměnné dogma, bude dále zpřesňován třeba i podle toho, jak se bude vyvíjet situace. Je otevřený i dalším užitečným námětům lékařů, sester i pacientů.

Jak tedy budete chtít motivovat zdravotníky, aby zůstali v kraji a neodcházeli jinam?
Jak jsem již zmiňoval – zlepšením pracovních podmínek a možnostmi dalšího vzdělávání. Také zapojováním do rozhodování a dění v jejich oboru.