Kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta ještě před příchodem jara odhadoval, že alespoň část parku by mohla být zpřístupněna už na konci března. Teď ale svoji představu koriguje: „Vypadá to, že park zůstane uzavřený po celou sezónu. Na mé vůli to vůbec nezávisí, takže raději nebudu slibovat žádný konkrétní termín. Park je úředně předaný jako staveniště a nikdo na sebe nevezme tu zodpovědnost, aby na takovéto místo pustil veřejnost. Teď se tam všude uklízí a stahují se kmeny a větve. V korunách stromů se zároveň pohybují arboristé, kteří provádějí zdravotní řezy a prořezávky suchých větví, takže pohyb návštěvníků po parku by nebyl bezpečný,“ vysvětluje kastelán.

Horní dřevěná vstupní branka, takzvaná klapačka, je ostatně v tuto chvíli rozebraná a připravuje se její obnova, takže otvor po tomto originálně konstruovaném vchodu je nyní zatažen pletivem. Obvodový plot parku byl jinak už zcela zrekonstruován. „Všechna plotová pole jsou po mnoha a mnoha letech v pořádku a zpátky na svých místech,“ pokračuje Jaroslav Bušta.

Připravuje se i stavba altánu v jihovýchodním cípu parku, takže v místě již byly osazeny základové patky budoucího stavebního objektu z akátového dřeva. Zahájena byla také rekonstrukce někdejšího dětského hospodářství s drobnými zemědělskými a chovatelskými objekty. „Byly srovnány základy těchto staveb a z místa byl vyvezen shnilý a poškozený materiál. Úplné obnovy se prozatím dočkal jeden domeček,“ uzavírá kastelán.