Střední školy v Pardubickém kraji se musí připravit na další změny. Jaké to budou? To se zatím neví, návrh na změny by měla náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová zpracovat do 30. června 2013.

„V tomto školním roce jsou  v důsledku nepříznivého demografického vývoje kapacity středních škol v denní formě vzdělávání naplněny jen ze šedesáti sedmi procent," uvedla Jana Pernicová.
A zdá se, že počet žáků nastupujících na střední školy bude klesat až do roku 2018. To je také důvod, proč prý musí kraj ve změnách ve školství pokračovat.
„Víme, že změny přinesly nervozitu a nespokojenost, ale byly nutné. Nejvíce se dotkly ekonomických oborů a gymnázií," nechala se slyšet náměstkyně hejtmana.

Nechtějí debaty na náměstích

Představitelé kraje ovšem odmítají, aby se otázky školství řešily „na ulici".
„Odmítám nějaké debaty na náměstích, to ničemu nepomůže. Diskuse musí být přísně odborná. Je potřeba postupovat systematicky. Musíme si uvědomit, že na realizaci konkrétních opatření máme zhruba rok. Poté už to bude složité – budou parlamentní volby, poté se už začnou blížit další krajské volby," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
A jaký tedy bude další postup kraje?

„Začneme tím, že svoláme jednání zástupců dotčených  škol a příslušných samospráv, kde jednotlivé školy sídlí. Chceme slyšet jejich názory a pobavit se s nimi o různých  reálných a udržitelných možnostech řešení ještě dříve, než naše návrhy půjdou do rady kraje. Je pak samozřejmě na rozhodnutí a odpovědnosti radních, k jakým variantám se přikloní. Vše nakonec projedná Zastupitelstvo Pardubického kraje, a to na zasedání 12. září," vysvětlila Jana Pernicová.